Veganet spol. s r.o.

komletní IT servis


Požární ochrana staveb

Požární ucpávky a těsnění slouží jako preventivní požární ochrana. Úkolem těchto ucpávek je zabránění šíření ohně a tím získání času pro možný únik osob z ohroženého prostoru. V případě vypuknutí požáru jsou největším nebezpečím v objektu stavební prostupy. Jedná se o všechny typy prostupů, jako jsou např. prostupy kabelové elektrické, slaboproudé, energetické, spojovací, prostupy pro rozvody vody, kanalizace a vzduchotechniky. Dále se jedná o jednotlivé prostupy spojující jednotlivé požární úseky.

Požární ucpávky se skládají ze speciálních materiálů, zabraňujících šíření požáru a zvyšujících požární odolnost , ochraňujících ocelové konstrukce a požární uzávěry. Použití ucpávek a těsnění se řídí normami, které technicky upravují jejich použití. jedná se o ČSN 730802 - Požární odolnost nevýrobních staveb, ČSN 730804 - Požárnín odolnost výrobních staveb, ČSN 730802 - Požárně dělicí konstrukce.

Naše firma má oprávnění provádět požární ucpávky značky HILTI. Firma HILTI dbá na vysokou kvalitu stávajících výrobků a vývoj nových systémů včetně jejich zkoušení a certifikace v akreditovaných zkušebnách. Každá ucpávka je opatřena štítkem s logem, typem ucpávky, časem(rokem) aplikace, požární odolností, naší adresou a číslem oprávnění.

 

 

 

 

Provádíme montáže všech ucpávkových systémů firmy HILTI®, včetně kontroly protipožárních ucpávek v prostupech požárně dělicími konstrukcemi a jejich případných oprav.

Protipožární ucpávky patří podle § 1 odst.d) a § 2, odst.4, písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb, mezi požárně bezpečnostní zařízení, takže se na ně vztahuje povinnost pravidelného prokazování funkceschopnosti. Revizní kontroly protipožárních ucpávek se dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci provádí jednou ročně.  

Jsme držitelem osvědčení k montáži a periodické kontrole systémů HILTI®.

 

 

 

 


VegaNet spol. s r.o., U Vorlíků 288/15, 160 00 Praha 6, provozovna VegaNet spol. s r.o., Olbrachtova 1045/16, 140 00 Praha 4,

IČO:25061844, DIČ:CZ25061844, tel.:+420 721 810 928
email: veganet @ veganet.cz, zapsaná v OR MOS 1.6.1996, odd.C, vložka 46317