Veganet spol. s r.o.

komletní IT servis


Svařování optických vláken

Propojení několika objektů pomocí optických kabelů představuje nejlepší řešení v rámci firemní infrastruktury. Optické kabely mají malé rozměry a jsou inertní vůči elektromagnetickému rušení. Navíc nejsou omezeny vzdáleností 100m (305feet) jako metalické kabely. Optické kabely dělíme na dvě základní skupiny. Singlemod (SM) a Multimod (MM). Obecně se dá říci, že SM (jednovidové) kabely se používají pro kabeláže a přenosy na velké vzdálenosti a MM (mnohavidové) kabely se spíše používají jako rozvody ve vnitřních částech budov.

Svařování optických kabelů
slouží k pevnému, tzn, nerozebiratelnému spojení dvou vláken. Svářecí přístroj pomocí svých dvou elektrod spojí konce vláken a tím vytvoří zcela homogenní spoj. Útlum takto vytvořeného spoje se pohybuje v řádech setin dB. To znamená, že takto vytvořený spoj je nejspolehlivější a navíc i vysoce kvalitní. Můžeme takto spojovat vlákno na vlákno, nebo na optickou trasu navařujeme pigtaily. Optické pigtaily jsou továrně zhotovené konektory různých typů se zpravidla 1 metrovým kouskem vlákna. 

Naše společnost nabízí službu "Svařování optických vláken".  Spoj provádíme pomocí svářecí soupravy Furukawa.
Tato svářecí souprava disponuje automatickým nastavení vláken ve třech osách.
Po kompletaci optických rozvaděčůje je provedeno certfikační měření útlumu.
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 


VegaNet spol. s r.o., U Vorlíků 288/15, 160 00 Praha 6, provozovna VegaNet spol. s r.o., Olbrachtova 1045/16, 140 00 Praha 4,

IČO:25061844, DIČ:CZ25061844, tel.:+420 721 810 928
email: veganet @ veganet.cz, zapsaná v OR MOS 1.6.1996, odd.C, vložka 46317