Veganet spol. s r.o.

komletní IT servis


NISS - Network Infrastructure Security Solution

Ve vnitřním uživatelském prostředí informačního systému je síťová infrastruktura volně přístupná

uživatelům. A právě v této části můžeme rizika minimalizovat.. Firma Panduit je světový lídr ve vývoji

a produkci technicky špičkových řešení optimalizace bezpečnosti fyzické infrastruktury sítí.

Pro podporu řešení dle ISO 27001 vytvořila firma Panduit unikátní systém Panduit NISS. Toto

řešení bezpečnosti síťové infrastruktury neumožní u fyzické vrstvy neoprávněnou manipulaci ani

jakoukoli změnu v síti. Celý systém NISS je založen na následujících částech :

  • klíčované prvky metalické i optické konektivity neumožňují zasunout klíčovaný konektor do

          neklíčovaného portu i do portu s jiným typem klíče, neklíčované konektory nelze zasunout do

          žádného klíčovaného portu

  • prvky pro fyzické blokování metalických i optických portů neumožňují bez speciálního nástroje

          port uvolnit

  • zámky pro metalické a optické Patch Cordy neumožňují bez speciálního nástroje Patch Cord

          připojit do portu a ani jej vypojit

  • zabezpečené datové zásuvky neumožňují bez potřebných znalostí a speciálního vybavení přístup

          k portům

  • zabezpečené kabelové žlaby neumožňují bez potřebných znalostí a speciálního vybavení sejmout

          víka žlabů
 

Z hlediska úrovně zabezpečení můžeme technické prostředky rozdělit do tří stupňů :


Stupeň 0 : nezajišťuje žádnou fyzickou ochranu komunikace, usnadňuje pouze správu systému a

naviguje správce sítě na správný způsob zapojení pomocí barevného rozlišení prvků. Lze využít širokou

škálu barev u metalických Jacků, FO adapterů, PatchCordů,popiskových štítků.

Stupeň 1 : prostředky, které chrání nebo blokují prvky kabeláže a konektivity:

  • prvky na blokování metalických portů RJ45, FO LC duplex portů a FO SC portů
  • prvky na ochranu proti vytažení (uzamčení) metalických PatchCordů a LC duplex Jumperů
  • datové zásuvky s omezenou přístupností portů
  • kabelové žlaby se zabezpečeným víkem a zabezpečené boxy pro AP WIFI

Stupeň 2 : prostředky, které znemožňují připojení skupin metalických PatchCordů a LC duplex Jumperů

do nepovolených portů. Jde o technické řešení s využitím klíčování Jacků s Plugy a FO LC duplex

adapterů s LC konektory. 

Použití představených technických prostředků je vždy potřebné doplnit o vhodná organizační opatření

tak, aby je účinně doplňovala a současně nebyla překážkou rozvoje IT provozu a služeb.Pevná vazba na

vývoj technologií doplněná celosvětovým kvalitním servisem a technickou podporou, činí společnost

Panduit předním partnerem v oblasti bezpečnosti síťové infrastruktury. Systémy Panduit NISS jsou

navrhovány a instalovány výhradně vyškolenými špičkovými odborníky s autorizaci Panduit NISS.


VegaNet spol. s r.o., U Vorlíků 288/15, 160 00 Praha 6, provozovna VegaNet spol. s r.o., Olbrachtova 1045/16, 140 00 Praha 4,

IČO:25061844, DIČ:CZ25061844, tel.:+420 721 810 928
email: veganet @ veganet.cz, zapsaná v OR MOS 1.6.1996, odd.C, vložka 46317