Veganet spol. s r.o.

komletní IT servis


Metalická kabeláž

UTP - Unshield Twisted Pair (nestíněný kabel)
Nejběžnějším mediem pro přenos dat je v současnosné době kabel, který obsahuje čtyři samostatně kroucené páry vodičů. Tímto typem kabeláže se provádějí vnitřní horizontální rozvody v objektu, kde není požadovaná odolnost proti silnému okolnímu rušení, které se vyskytuje například v továrních nebo výrobních halách.

STP - Shield Twisted Pair (stíněný kabel)
Tento typ kabeláže se používá všude tam, kde je předpoklad vysokého okolního rušení, jako jsou třeba továrny, letiště, rentgenové laboratoře a nemocnice.
Kabel se sestává opět ze čtyř samostatně kroucených párů, které jsou navíc umístěny v kovovém stínění. V případě použití kabelových rozvodů ve verzi STP je nutné zajistit uzemnění a vzájemné pospojení  všech komponent, ze kterých se systém skládá.

Typickým zapojením, běžným v EU je zapojení dle normy TIA/EIA 568B. Zapojení jednotlivých žil kroucené dvojlinky má svá pravidla, která se musí dodržet.

 

 Jsme držitelem osvědčení k montáži kabelových systému Panduit a Belden.


 


VegaNet spol. s r.o., U Vorlíků 288/15, 160 00 Praha 6, provozovna VegaNet spol. s r.o., Olbrachtova 1045/16, 140 00 Praha 4,

IČO:25061844, DIČ:CZ25061844, tel.:+420 721 810 928
email: veganet @ veganet.cz, zapsaná v OR MOS 1.6.1996, odd.C, vložka 46317