Veganet spol. s r.o.

komletní IT servis


Co to jsou sítě

Počítačové sítě


Základem počítačových sítí je strukturovaná kabeláž, která musí být správně navržena s ohledem na budoucí vývoj firmy. V dnešní době jsou nejrozšířenější kabeláže provedené pomocí metalických kabelů.
V samotném začátku musíme správně navrhnout kapacitu sítě a její propustnost.
Tímto způsobem můžeme omezit budoucí finanční nároky, které vzniknou při rozšiřování jak topologie tak systémů IT.
Našim zákazníkům navrhujeme „ Projekt výstavby strukturované datové kabeláže “, který zohledňuje jejich požadavky jak na přípojná místa tak na datové toky. Tyto kabeláže jsou postaveny na metalickém propojení v Cat.5e, Cat.6 nebo Cat.7. Na takto postavených sítích je možné přenášet data rychlostí až 1Gbit/s. V současné se používá již 10GBit přenos v rámci serverů.
Aktivní prvky, které zajišťují síťový provoz jsou navrženy s ohledem na dostatečné propustnosti.
Páteřní rozvody nebo trasy k serverům mohou být řešeny pomocí optických kabelů.
V dnešní době není žádnou výjimkou vybudování Hot-Spotů, které umožňují připojení pro notebooky, PDA, nebo jiné technologie využívající mobilní připojení do sítě. Toto připojení
může být provedeno v pásmu 2,4GHz nebo 5,1GHz.
Samozřejmostí je návrh serverovny, kde jsou ukončeny páteřní rozvody. V těchto místnostech jsou umístěny centrální rozvaděče s technologiemi, které zajišťují provoz (připojení do internetu, záložní zdroj energie, firewall, routek, servery, klimatizace pro chlazení atd…).
Tento „ Projekt výstavby strukturované kabeláže“ má několik tzv.kol, ve kterých probíhá připomínkování ze strany klienta. Tyto kola slouží k vybroušení návrhu a vzniku finálního projektu.
Naše firma realizuje vlastní výstavbu kmenovými techniky, kteří provádí vlastní instalaci.
Instalace se skládá z vybudování tras, z vlastní pokládky kabelů a jejich ukončení na straně
uživatele konektory a zásuvkami a v centru z osazení konektorů do patch panelů. Poté probíhá kompletace datového rozvaděče a vybavení skříně záložním zdrojem energie a aktivními prvky. Samozřejmostí je předání „Projektové dokumentace“, které obsahuje předávací protokol, technickou zprávu, finální proměření síťě certifikovaným měřicím přístrojem, výkres se zakreslením tras a přípojných míst, certifikáty pracovníků, prohlášení o shodě materiálů a fotodokumentaci.
Na dílo jako celek je poskytována záruka v délce minimálně 180 měsíců. 
 


VegaNet spol. s r.o., U Vorlíků 288/15, 160 00 Praha 6, provozovna VegaNet spol. s r.o., Olbrachtova 1045/16, 140 00 Praha 4,

IČO:25061844, DIČ:CZ25061844, tel.:+420 721 810 928
email: veganet @ veganet.cz, zapsaná v OR MOS 1.6.1996, odd.C, vložka 46317